Menighedsrådet

Vallensbæk Menighedsråd består af 19 medlemmer; heraf 14 valgte medlemmer, sognets 4 præster og en medarbejderrepræsentant. 

Menighedsrådet udgør kirkens ledelse og har sammen med præsterne ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst.

Alle møder i menighedsrådet foregår i Sognegården. Møderne er offentlige, med mindre der behandles person- eller leverandørsager. Menighedsrådet arbejder med fokus på at holde kirkeskatten så lav som mulig og samtidig bevare et højt aktivitetsniveau. 

Vi vil være kirke for hele sognet. Der skal tilbydes et varieret gudstjeneste- og menighedsliv for alle aldersgrupper.

Der vil blive arbejdet med dialog med menigheden gennem kommunikation via hjemmeside, sociale medier, dåb og dåbssamtaler og efterfølgende æblehøstgudstjenester, børne -og ungeaktiviteter, foredrag og mødevirksomhed, samt videreudvikling af samarbejdet med frivillige. Det alsidige og professionelle koncert- og musikliv vil også blive prioriteret højt.

 

Medlemsliste

Kontakt os venligst på e-mail:7149@sogn.dk
 

Birgit Skytte.

Formand for menighedsrådet.

 

Lone Christiansen.

Næstformand for menighedsrådet. 

Formand for menighedsplejen, aktivitetsudvalget og sognegårdsudvalget.

 

Flemming Bølling.

Kasserer.

 

Karen Høgskilde

Kontaktperson. 
Formand for kirke- og kirkegårdsudvalget.

 

Thomas Bennedsen.

Formand for præstegårdsudvalget.Peter Lunde.

Kirkeværge.

 

Jørgen H. Lauritzen.

 

Preben Rosenberg Hansen.

 

Inger M. Andersen.

 

Nina Berrig.

 

Gerda E. Nicolaisen.

 

Lisa Rydendahl.

 

Anne-Lise Hilslev.

 

Elsemarie Sørensen.

 

Charlotte Holm.

Sognepræst.

 

Maj Britt Færk Justesen.

Sognepræst. 

 

Sebastian Beresford.

Sognepræst & daglig leder.

 

Oliver Adam Stuhr.

Sognepræst.

 

Niels Langhoff.

Medarbejderrepræsentant.

 

 

   Menighedsrådsmøder