Forside

Velkommen til KirkeWeb Kirkes hjemmeside.

I nedenstående kan du se en introduktionsvideo til dit nye KirkeWeb. Du kan se flere instruktionsvidoer ved at trykke her!

Husk at du altid kan benytte supportknappen i venstre side og søge specifikt efter de forskellige funktioner. Her vil det også være muligt at skrive en besked til vores support.

 

 

Resultat af menighedsrådsvalg 2020

Resultatet af afholdt ordinær og ekstraordinær valgforsamling er, at følgende er blevet valgt til det nye menighedsråd, der begynder sit virke 1. søndag i advent 2020:
Arne Petersen 
Lone Christiansen 
Jørgen Hvolbye Lauritzen 
Birgit Skytte 
Karen Agnethe Høgskilde 
Gerda Elisabeth Nicolaisen 
Flemming Bølling Johansen 
Jean Mathiesen 
Preben Erik Rosenberg Hansen 
Nina Berrig 
 Inger Margrethe Andersen 
Lisa Rydendahl 
Niels Thomas Rosendal Bennedsen 
Lise Rathmann Sønderby Jensen

Som stedfortrædere er valgt:
Anne-Lise Hilslev 
Peter Lunde 
Elsemarie Sørensen

Afstemningsvalg den 17. november 2020 er aflyst

Valgbestyrelsen i Vallensbæk Sogn.

COVID-19 retningslinjer

Gudstjenesterne i forhold til COVID19 - opdateret 9. september 2020

 • 62 deltagere i Helligtrekongers Kirke til gudstjenester og kirkelige handlinger, selv om kirken har en pæn størrelse.
 • Som udgangspunkt er der salmesang til gudstjenester og kirkelige handlinger, derfor skal vi sidde mindst 2 meter fra hinanden.
 • Der er tydelig markering, hvor det er muligt at sidde - med puder på bænkene, hvor du må sidde. Kommer I fra samme husstand, må I gerne sidde tæt og rykke puden. Men der må ikke sidde flere på bænken, end der er puder til.
 • Nadver gennemføres som kontinuerlig altergang
 • Kirkekaffen efter gudstjenesten gennemføres efter særlige retningslinjer.
 • Ingen håndtryk, vi må også nøjes med et smil eller et vink, når vi mødes, og når vi går hver til sit.
 • Husk at spritte af; host eller nys i albuen og hold afstand for din og alles sundhed
 • Til arrangementer som fx. koncerter er deltagerantallet max 50 personer

Der vil indtil videre ikke være gudstjenester og kirkelige handlinger i Vallensbæk Kirke.

TILMELDING nødvendig som følge af COVID-19

Grundet Covid-19 er der begrænset deltagerantal til efterårets arrangementer i kirke og sognegård. Det er ikke nødvendigt med tilmelding til højmessen, men derimod særlige gudstjenester som fx. Jazzgudstjeneste, familiegudstjeneste mm. For at ingen skal gå forgæves, beder vi derfor om tilmelding på forhånd via:

 • online på kirkens hjemmeside under den enkelte særgudstjeneste og arrangement
 • til Charlotte Kaas på tlf. 6049 3496 
 • til Charlotte Kaas på mail CHK@km.dk
 • vær opmærksom på tilmeldingsfrister

Skulle du blive forhindret i at møde op, vil vi blive glade for at få besked herom, så vi kan give pladsen videre til deltagere på ventelisten. Venteliste: Vi kontakter dig, hvis der er ledige pladser. Hører du ikke fra os, er der ingen ledige pladser, og du må desværre blive væk.

I er selvfølgelig også velkommen til at tage chancen på dagen for arrangementet, men vi kan ikke garantere, at der vil være pladser tilbage og vil derfor være nødsaget til at afvise fremmødte uden tilmelding i døren. Det vil ikke være muligt at tage chancen til arrangementer, der inkluderer spisning.

Sangeftermiddage er aflyst i dette efterår på grund af Covid-19.

Gudstjenesteliste

Kulturkalender

Fra vugge til grav