Kordegn 

Kirkekontoret er lukket om mandagen.

Træffes tirsdag til fredag kl. 9.00-13.00

Leo Starup
&
Anders Rosenberg

43 64 00 99
vallensbaek.sogn@km.dk

(Aftaler om dåb, bryllup, begravelse, bisættelse, navneændring, ind- eller udmeldelse af folkekirken.)

Vær opmærksom på, at spørgsmål om kirkegården skal stiles til

kirkegårdskontoret på 7210 0095

 

Kirketjenerne

Kirketjenerne træffes dagligt i kirkerne eller Sognegården.

Jeanette Harmen Kutchinsky
T: 2080 0878
E: jhk@km.dk
Niels Langhoff

T: 22 10 90 99
E: NIL@km.dk

Dorthe Gertz

T: 22 10 90 98
E: DG@km.dk

(Generel og praktisk info, begravelseskaffe m.m.)

 

 

Organister

 

Lars Jørgensen

T: 22 10 90 97

 

Caroline Borello Lerche
T: 61 36 05 05