Sognebladet

Sognebladet udkommer 3 gange årligt:  januar, maj og september. Det uddeles senest 1 uge før den 1. i udgivelsesmåneden. Bladet uddeles af lokale idrætsforeninger (i øjeblikket er det fodboldpigerne) til alle husstande og virksomheder i Vallensbæk. Udebliver bladet, så skriv til sognepræst Charlotte Holm  eller ring 7210 0093